banner

De Associatieonderzoeksgroep 'MYCOTOXINEN en TOXIGENE SCHIMMELS' wil de problematiek rond mycotoxinen in voedsel en voeders in de meest ruime zin benaderen waarbij de opgedane kennis gebruikt wordt om een multidisiplinair platform uit te bouwen dat bestaat uit 4 cellen:
- Preventie en beheersing van schimmels in de voedselketen
- Mycotoxine analysen en methodeontwikkeling
- Klassificatie en identificatie van schimmels
- Invloed van mycotoxinen op de gezondheid van dieren

Het multidisciplinair karakter van de associatieonderzoeksgroep en daaruit volgende synergie zijn een uitstekende troef, waardoor het in staat is te zorgen voor strategieën en oplossingen voor de verschillende stakeholders.

Preventie en beheersing van schimmels in de voedselketen

Kennis rond de fysiologie en relevantie van de productie van mycotoxinen vanuit het standpunt van de toxigene schimmel is een van de centrale onderzoeksthema's van deze associatieonderzoeksgroep.
Naast het voorkomen van schimmels in voeding en voeders worden eveneens de factoren onderzocht die de schimmelontwikkeling beïnvloeden. Op basis van bestaande en verzamelde informatie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een preventie - en beheersingsstrategie.

Mycotoxine analysen en methodeontwikkeling

Deze onderzoeksgroep specialiseert zich in de ontwikkeling en validatie van analytische methoden voor de bepaling van mycotoxinen. Hiertoe behoren chromatografische methoden (o.a. multi-mycotoxine LC-MS/MS voor de simultane kwantificatie van meer dan 20 mycotoxinen; ergotalkaloïden; mycotoxinebiomarkers en gemaskeerde mycotoxinen) en immunogebaseerde sneltesten.
Innoverende onderzoekstechnieken zoals MIPs (molecularly imprinted polymers) en biosensoren voor de analyse van mycotoxinen worden eveneens geïntroduceerd.

Identificatie, predictie en klassificatie van schimmels

Nieuwe PCR-technieken werden in deze onderzoeksgroep recent geoptimaliseerd en toegepast ter identificatie van verschillende Fusarium species. Via het nastreven van een gecombineerde genetische, microscopische en in vitro aanpak worden toxigene schimmels geïdentificeerd en wordt geprobeerd omgevingsfactoren te screenen die verantwoordelijk zijn voor de productie van mycotoxinen. Ready-to-use predictiemodellen voor schimmels en zijn mycotoxinen in het veld worden ontwikkeld via het gebruik van ordinale regressietechnieken.

Effect van mycotoxinen op de gezondheid van mens en dier

Deze onderzoeksgroep bestudeert de invloed van mycotoxinen op de intestinale gezondheid van varkens en gevogelte, aangewend als model voor de mens. Eveneens wordt de toxiciteit van (gemaskeerde) mycotoxinen en de bruikbaarheid van mycotoxinebinders geëvalueerd via absorptie, distributie, metabolisme en excretie (ADME). Bovendien wordt de invloed van mycotoxinen onderzocht tijdens het verloop van verschillende dierlijke infectieziekten.